Алдын-ала жасалган жигитти туюк кыскыч менен кармашат